Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:strojove_uceni:start [2018/05/16 13:40]
strakzd1 [Strojové učení]
courses:b3b33kui:cviceni:strojove_uceni:start [2018/05/16 13:41] (current)
strakzd1 [Strojové učení]
Line 1: Line 1:
 ======= Strojové učení ======= ======= Strojové učení =======
-Tato úloha se skládá z části věnované **klasifikaci znaků** a **určení optimálního parametru klasifikátoru**. Termín odevzdání úlohy je v [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​|Upload Systému]]. Obě části se odevzdávají (samostatně) do upload systému. Hodnocení viz [[.:​hodnoceni|hodnoceni]]. Předpokládá se, že studenti požadované metody sami implementují a nebudou využívat již hotových řešení (např. funkce fitcknn, predict).+Tato úloha se skládá z části věnované **klasifikaci znaků** a **určení optimálního parametru klasifikátoru**. Termín odevzdání úlohy je v [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​|Upload Systému]]. Obě části se odevzdávají (samostatně) do upload systému. Hodnocení viz [[.:​hodnoceni|hodnoceni]]. Předpokládá se, že studenti požadované metody sami implementují a **nebudou využívat již hotových řešení** (např. funkce fitcknn, predict).
 ====== Klasifikace znaků ====== ====== Klasifikace znaků ======
 /​*podekovani??​*/​ /​*podekovani??​*/​
courses/b3b33kui/cviceni/strojove_uceni/start.txt · Last modified: 2018/05/16 13:41 by strakzd1