Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:start [2018/05/14 13:02]
svobodat
courses:b3b33kui:cviceni:start [2018/05/14 13:03] (current)
svobodat [Cvičení]
Line 21: Line 21:
 | 18.04.2018 | 9. | S | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_09|Posilované učení II]] Explorace vs. Exploitace, aneb jak neustrnout na nalezeném řešení | | 18.04.2018 | 9. | S | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_09|Posilované učení II]] Explorace vs. Exploitace, aneb jak neustrnout na nalezeném řešení |
 | 19.04.2018 | ::: | ::: | ::: | | 19.04.2018 | ::: | ::: | ::: |
-| 25.04.2018 | 10. | L | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_10|Bayesovské rozhodování I]] Nejprve trochu procvičíme všchnny ty pravděpodobnosti,​ sdruženou, marginální,​ podmíněnou. [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​strojove_uceni:​start|Strojové učení]] |+| 25.04.2018 | 10. | L | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_10|Bayesovské rozhodování I]] Nejprve trochu procvičíme všchnny ty pravděpodobnosti,​ sdruženou, marginální,​ podmíněnou. ​**[[courses:​b3b33kui:​cviceni:​strojove_uceni:​start|Úloha ​Strojové učení]]** |
 | 26.04.2018 | ::: | ::: | ::: | | 26.04.2018 | ::: | ::: | ::: |
 | 02.05.2018 | 11. | S | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_11|Bayesovské rozhodování II]] Jak nalázt strategii rozhodování zvážením rizika. | | 02.05.2018 | 11. | S | [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_11|Bayesovské rozhodování II]] Jak nalázt strategii rozhodování zvážením rizika. |
courses/b3b33kui/cviceni/start.txt · Last modified: 2018/05/14 13:03 by svobodat