Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_12 [2018/05/07 11:21]
strakzd1 [Quizz]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_12 [2018/05/07 11:22] (current)
strakzd1 [12 Učení klasifikátorů I]
Line 1: Line 1:
 ====== 12 Učení klasifikátorů I ====== ====== 12 Učení klasifikátorů I ======
-V tomto cvičení se budeme zabývat metodami klasifikace pro případ, že neznáme pravděpodobnostní model dat. Zvláště se budeme věnovat ​metodě nejbližšího souseda.+V tomto cvičení se budeme zabývat metodami klasifikace pro případ, že neznáme pravděpodobnostní model dat. Zvláště se budeme věnovat ​porovnávání naučených klasifikátorů.
  
  
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_12.txt · Last modified: 2018/05/07 11:22 by strakzd1