Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_06 [2018/03/28 12:42]
svobodat [Samostatná úloha]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_06 [2018/03/29 14:13] (current)
svobodat [Samostatná úloha]
Line 12: Line 12:
 [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​sekvencni_rozhodovani:​mdps|Markovské rozhodovací procesy]]. Zkuste si spustit ''​mdp_sandbox.py''​ a ptejte se, pokud nebudete něčemu rozumět. [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​sekvencni_rozhodovani:​mdps|Markovské rozhodovací procesy]]. Zkuste si spustit ''​mdp_sandbox.py''​ a ptejte se, pokud nebudete něčemu rozumět.
  
-Odvození zastavovací podmínky (nedokončili jsme na přednášce) {{ :​courses:​b3b33kui:​prednasky:​06_mdp.pdf |slidy 18-19}}.+Odvození zastavovací podmínky (nedokončili jsme na přednášce) {{ :​courses:​b3b33kui:​prednasky:​06_mdp.pdf |slidy 18-20}}.
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_06.txt · Last modified: 2018/03/29 14:13 by svobodat