Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_04 [2018/03/13 17:28]
strakzd1 [Program]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_04 [2018/03/13 17:52] (current)
strakzd1 [Program]
Line 4: Line 4:
  
 ===== Program ===== ===== Program =====
-  - **Diskuse** +  - Rekurzivní implementace faktoriálu ​její analýza 
-    * Na čem závisí výhra? +  - Seznámení s programovací úlohou reversi
-    * Jaké jsou strategie u dámy, piškvorků,​ šachu, go? +
-    * Vyjasnění nejasností k zadání úlohy +
-    * Formulace úlohy ​náčrt postupu +
-  - **Implementační část**+
     * Stáhněte a otevřete si projekt reversi (návod naleznete [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​reversi:​start|zde]]).     * Stáhněte a otevřete si projekt reversi (návod naleznete [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​reversi:​start|zde]]).
     * Spusťte hru     * Spusťte hru
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_04.txt · Last modified: 2018/03/13 17:52 by strakzd1