Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_03 [2018/03/05 15:48]
svobodat
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_03 [2018/03/06 14:49] (current)
svobodat
Line 1: Line 1:
 ====== 03 Prohledávání II ====== ====== 03 Prohledávání II ======
 Některé cesty vedou k nalezení cíle možná rychleji. Jak to můžeme odhadnout. Heuristická funkce. Jaké heuristiky jsou //​nejlepší,​ přípustné//?​ Některé cesty vedou k nalezení cíle možná rychleji. Jak to můžeme odhadnout. Heuristická funkce. Jaké heuristiky jsou //​nejlepší,​ přípustné//?​
 +
 +===== Quizz =====
 +> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​padajici_2_vejce}}
  
 ===== programování hledání ===== ===== programování hledání =====
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_03.txt · Last modified: 2018/03/06 14:49 by svobodat