Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_02 [2018/02/27 17:48]
svobodat [prohledávácí rozcvička]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_02 [2018/02/27 17:49] (current)
svobodat [prohledávácí rozcvička]
Line 22: Line 22:
 Rozmyslete si trochu nad papírem datové struktury, které budete potřebovat. ​ Rozmyslete si trochu nad papírem datové struktury, které budete potřebovat. ​
  
-> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_02#​programming}}+> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​cviceni:​tyden_02#​programming}}
 ===== hledání cesty v bludišti ===== ===== hledání cesty v bludišti =====
 V prostředí [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​prohledavani_stavoveho_prostoru:​start|Prohledávání stavového prostoru]] naprogramujte nalezení nejlevnější cesty. Nezapomeňte,​ že cena přechodu mezi pozicemi nemusí být nutně všude stejná. V prostředí [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​prohledavani_stavoveho_prostoru:​start|Prohledávání stavového prostoru]] naprogramujte nalezení nejlevnější cesty. Nezapomeňte,​ že cena přechodu mezi pozicemi nemusí být nutně všude stejná.
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_02.txt · Last modified: 2018/02/27 17:49 by svobodat