Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:start [2018/02/12 14:57]
svobodat
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:start [2018/02/12 14:57] (current)
svobodat
Line 3: Line 3:
 čísla týdnů **nemusí** odpovídat týdnům v semestru. V semestru obykle jeden termín cvičen odpadne. Náplně konrétních cvičení jsou specifikovány v **[[..:​start|přehledové tabulce]]** čísla týdnů **nemusí** odpovídat týdnům v semestru. V semestru obykle jeden termín cvičen odpadne. Náplně konrétních cvičení jsou specifikovány v **[[..:​start|přehledové tabulce]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
-  * [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​program_po_tydnech:​tyden_01|]] 
- 
  
 {{CWSIDEBAR}} {{CWSIDEBAR}}
  
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/start.txt · Last modified: 2018/02/12 14:57 by svobodat