Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a7b33dif:vystava [2018/02/20 18:03]
sochmjan
courses:a7b33dif:vystava [2018/03/29 11:29]
sochmjan
Line 1: Line 1:
 ====== Pozvánka na výstavu ====== ====== Pozvánka na výstavu ======
  
-Zde bude v pravý čas vystavena pozvánka na výstavu studentských fotografií.+/* Zde bude v pravý čas vystavena pozvánka na výstavu studentských fotografií.*/
  
-/* +Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek ​24.5.2016 po přednášce v 17:00 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií. Letošní témata jsou **ALFA A OMEGA** a **BARVA**.
-Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek ​26.5.2016 po přednášce v 17:00 ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B areálu ČVUT na Karlově náměstí. Na vernisáži budou vyhlášeny tři nejlepší soutěžní soubory fotografií. Letošní témata jsou **ČAS** a **ÚHLY POHLEDU**.+
  
 +/*
 {{ :​courses:​a7b33dif:​pozvanka2016.jpg?​nolink&​700 |}} {{ :​courses:​a7b33dif:​pozvanka2016.jpg?​nolink&​700 |}}
  
courses/a7b33dif/vystava.txt · Last modified: 2018/03/29 11:29 by sochmjan