Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/03/29 12:14]
sochmjan [Esej]
courses:a7b33dif:projektaesej [2018/05/25 15:13]
sochmjan [Doprovodný text]
Line 70: Line 70:
  
 ==== Doprovodný text ==== ==== Doprovodný text ====
-K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany ​A4 popisující vznik či ideu/​koncept projektu.+K projektu musí být přiřazen doprovodný text ve formátu PDF o délce jedné strany ​A5 (naležato) ​popisující vznik či ideu/​koncept projektu. Tento text bude viset společně s vystavenými fotografiemi na výstavě, proto věnujte jeho přípravě patřičnou péči.
  
 ==== Odevzdání projektu ==== ==== Odevzdání projektu ====
courses/a7b33dif/projektaesej.txt · Last modified: 2018/05/25 15:13 by sochmjan