Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:47]
hlavac created
courses:a7b33dif:prehleda7b33dif [2018/02/18 12:52]
hlavac
Line 1: Line 1:
 ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování ===== ===== Cíle předmětu a metody jeho vyučování =====
  
-Předmět spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl ​především pro studenty ​oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). ​Učí se v letním semestru ​třetího ročníku studijního programu STM. Studenti ostatních oborů STM, jiných studijních programů a další studenti ČVUT si předmět mohou také vybrat jako volitelný. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. ​Také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.+Předmět ​A7B33DIF Zpracování digitální fotografie ​spojuje **technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii**. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl ​uvnitř dřívějšího oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). ​Tento studijní program již zanikl. PředměA7B33DIF je samostatným volitelným ​předmětem, který studují posluchači FEL i jiných fakult. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární,​ a vědeckotechnické aplikace. ​Student také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.
  
-V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.+V **přednáškách** se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášet dva přednášející,​ aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. [[http://​www.sejkot.com/​|Mgr. Roman Sejkot]] přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání,​ protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. [[http://people.ciirc.cvut.cz/​hlavac/​|Prof. Václav Hlaváč]] vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.
  
 V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​ V **praktických cvičeních** se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném **fotografickém ateliéru** v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.  ​
courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2018/02/18 12:53 by hlavac