Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a7b33dif:literatura [2018/02/18 19:47]
courses:a7b33dif:literatura [2018/02/18 19:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Literatura ======
  
 +==== Kniha a skripta k předmětu ====
 +  * Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví,​ budova NTK, Technická 6, Praha 6.
 +  *https://​eobchod.cvut.cz/​odborne_knihy_cvut/​odborna_kniha/​sejkot_roman_kniha_fotografie_od_fotogramu_k_vypocetni_fotografii-150031093
 +
 +  * Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum ČVUT, 2009
 +  *https://​eobchod.cvut.cz/​skripta_cvut/​skripta_cvut/​fel/​zpracovani_signalu_a_obrazu_-26299
 +
 +====Doporučená literatura pro zájemce o hlubší pohled====
 +
 +=== Úvod do fotografie ===
 +  * Kulhánek J.: Černobílá fotografie, Orbis, 1952
 +  * Feininger A.: Vysoká škola fotografie, Orbis, 1968
 +  * Feininger A.: Škola moderní fotografie, Orbis 1971
 +  * Šmok J.: Za tajomstvami fotografie, Osveta, 1982
 +  * Šmok J.: Začněte fotografovat,​ SNTL, 1983
 +
 +=== Technika ===
 +  * Freeman M.: DSLR naučte se fotografovat digitální zrcadlovkou,​ Zoner Press, 2005
 +  * Peterson B.: Naučte se exponovat kreativně. Zoner Press, 2005
 +  * Velkoborský P., Vermouzek P.: Exponometrie v analogové a digitální fotografii, Computer Press, 2006
 +  * Schewe J., Fraser B.: Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS5, Peachpit Press, 2010 
 +
 +=== Stavba a skladba obrazu ===
 +  * Jeníček J.: O fotografické kompozici, Orbis, 1960
 +  * Šmok J.: Skladba fotografického obrazu, Akademie muzických umění, Státní pegagogické nakladatelství Praha, 1974 
 +  * Baran L., Baran A.: Obraz jako dialog s časem, Nipos, 2007
 +  * Hunter F., Biver S., Fuqua P.:Light: Fotografie a světlo (překlad 3. vydání), Zoner press, 2008
 +  * Hunter F., Biver S., Fuqua P.:Light: Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting (5rd edition), Focal Press, 2015
 +  * Pohribný J.: Kreativní světlo ve fotografii, Zoner Press, 2011
 +  * Pohribný J.: Kreativní barva ve fotografii, Zoner Press, 2016 
 +
 +=== Dějiny ===
 +  * Mrázková, D.: Příbeh fotografie, Mladá fronta, 1985
 +  * Hlaváč, L.: Dějiny fotografie, Osveta, 1987
 +  * Mrázková D., Remeš V.: Cesty československé fotografie, Mladá fronta, 1989
 +  * Birgus V., Scheufler P.: Fotografie v českých zemích 1839-1999, Grada, 1999
 +  * Birgus V.: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Kant, 1999 
 +  * Kolektiv: 20th Century Photography Museum Ludwig Cologne, Taschen, 2007
 +  * Kolektiv: Alfred Stiegligtz, Camera Work, The Complete Photographs,​ Taschen, 2008 
 +  * Birgus V., Mlčoch J.: Česká fotografie 20. století, Kant, 2010
 +  * Kolektiv: Dějiny fotografie, Od roku 1839 do současnosti,​ Taschen, 2010
 +  * Scheufler, P.: Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918, AMU, 2013
 +
 +=== Teorie ===
 +  * Sontagová S.:O fotografii, Paseka, 1990
 +  * Moucha J.: Zážitek arény, FOTOFO, 2004
 +  * Císař K.: Co je fotografie?,​ Herrmann a synové, 2004
 +  * Barthes R.: Světlá komora, Poznámka k fotografii, fra, 2005
 +  * Láb F., Turek P.: Fotografie po fotografii, Karolinum, 2009
 +  * Lábová A., Láb F.: Soumrak fotožurnalismu?​ Manipulace fotografií v digitální éře, Karolinum, 2010
 +  * Sontagová S.: S bolestí před očima druhých, Paseka, 2011
 +  * Moucha J.: Obrazy z dějin fotografie české, Moucha Josef, 2011
 +  * Flusser V.: Za filosofii fotografie, fra, 2013
 +
 +=== Časopisy ===
 +  * [[http://​www.langhansgalerie.cz|Langhans galerie]] ve Vodičkově ulici má v horním patře rozsáhlou čítárnu současných fotografických magazínů přístupnou v rámci návštěvy každé výstavy, tj. po zaplacení vstupného
 +  * [[http://​www.casopis-foto.cz|FOTO]]
 +  * [[https://​fotografmagazine.cz|Fotograf]]
 +  * [[http://​www.bjp-online.com/​index.html|British Journal of Photography]]
 +  * [[http://​www.foam.org/​magazine|Foam Magazine]]
 +  * [[https://​aperture.org/​magazine/​|Aperture]]
 +  * [[https://​www.hotshoemagazine.com|Hotshoe]]
 +  * [[http://​www.docphotomagazine.com//​|doc! photo magazine]]
 +
 +=== Elektronické zdroje ===
 +  * [[http://​www.fotoroman.cz|FotoRoman]] -- stránky Romana Pihana s články o fotografování a návody
 +  * [[http://​www.fotoaparat.cz/​article/​subcat/​354/​1|Fotografické sdělení]] -- seriál na stránkách [[http://​www.fotoaparat.cz|FotoAparát.cz]]
 +  * [[http://​www.paladix.cz|Paladix]] -- stránky o fotografování,​ návody, teorie
 +  * [[http://​www.luminous-landscape.com|The Luminous Landscape]] -- site devoted to the art of landscape, nature and documentary photography
 +  * [[http://​www.dpreview.com|Digital Photography Review]] -- recenze a testy fotoaparátů,​ jeden z nejlepších zrojů
 +  * [[http://​strobist.blogspot.com/​2006/​02/​welcome-to-strobist.html|Strobist]] -- stránky o svícení (především malými, dostupnými blesky)
courses/a7b33dif/literatura.txt · Last modified: 2018/02/18 19:47 (external edit)