Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a3b33rob:staveni_veze_bosch [2018/02/06 08:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Postavte věž robotem ​ Bosch ====
 +
 +Úkolem je postavit robotem [[help:​common:​robot_bosch|Bosch SR 450]] věž z připravených válečků. Dřevěné válečky jsou na horni straně opatřeny železnou podložkou, aby je robot byl schopen uchopovat magnetem. Při stavbě respektujte neideální vlastnosti magnetu a podložky stejně jako tvarové nedokonalosti válečků. Válečky si můžete připravit jakýmkoliv způsobem na pracoviště robota. Výška věže bude pomocným hodnotícím kritériem, čím vyšší, tím více bodů získáte, závislost je nelineární,​ rozpětí bodů 0-5, závislost bodů na výšce se získá po odevzdání podstatné části prací.
 +
 +
  
courses/a3b33rob/staveni_veze_bosch.txt · Last modified: 2018/02/06 08:42 (external edit)