XP17ELD -- Elektrodynamika

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími partiemi klasické teorie elektromagnetického pole. Sem patří zejména: Elektrický a magnetický vektorový potenciál; Zdroje elektromagnetického pole; Greenova funkce; Multipólový rozvoj; Energetická bilance; Mikroskopické vs. Makroskopické rovnice pole a homogenizace; Princip reciprocity, duality a ekvivalence.

Znalosti z předmětu jsou základem pro vědeckou práci v řadě oblastí aplikovaného elektromagnetismu, jako je návrh antén a mikrovlnná technika.

Předmět předpokládá předchozí znalost klasické teorie elektromagnetického pole v rozsahu látky magisterského studia.

Organizace předmětu:
Předmět je předepsán v rozsahu 2+2. Rozdělení předmětu do přednášek a cvičení však nebude dodržováno a teorie bude volně prokládána řešenými příklady.

Během semestru bude studentům zadáno několik složitějších příkladů k samostatnému domácímu řešení. Vyřešení příkladů je nutnou podmínkou pro absolvování předmětu.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura:
Balanis, C. A.: Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley and Sons, New York 1989
Harrington, R. F.: Time-Harmonic Electromagnetic Fields, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001
Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, Inc., New York 1998.
Robinson, F. N. H.: Macroscopic electromagnetism, Pergamon Press, New York 1973

Kontakt na vyučující:

Vyučující: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. T2: B2-634 lukas.jelinek@fel.cvut.cz
 
Groups:
courses/xp17eld/start.txt · Last modified: 2016/09/14 11:31 by jelinel1