Paralelní algoritmy (B4M35PAG)

Proč paralelní algoritmy?

pagmotivation.jpg

Novinky

Vítáme nové studenty předmětu Paralelní algoritmy. Věříme, že předmět pomůže rozšířit vaše obzory poznání.

Obsah předmětu

V úvodních přednáškách se zaměříme na obecné principy návrhu paralelních algoritmů a jejich základní vlastnosti, které jsou důležité pro pochopení principu jak paralelních, tak i distribuovaných algoritmů. Dále si vysvětlíme základní paralelní algoritmy, typicky tvořící stavební kameny řešení reálných problémů. Úlohy na cvičení budou zaměřeny jak na hardwarové platformy, se kterými se studenti běžně setkají v praxi, tak i na moderní paralelní akcelerátory, jako je Xeon Phi.

Prerekvizity

Tento předmět předpokládá základní znalos jazyka C/C++ a základů algoritmizace.

Osnova přednášek

č. Název přednášky Materiály
1 Úvod do paralelního programování Kapitola 2
2 Principy návrhu paralelních a distribuovaných algoritmů Kapitola 3
3 Základní komunikační operace Kapitola 4
4 Vlastnosti paralelních algoritmů Kapitola 5
5 Řazení Kapitola 9
6 Maticové algoritmy Kapitola 8
7 Algoritmy pro lineární algebru Kapitola 8
8 Paralelní akcelerátory Paralelní akcelerátory, xeonphiproject.zip, cuda_transpose.zip
9 Grafové algoritmy I Kapitola 10
10 Grafové algoritmy II, test Kapitola 10, isoefficiency_examples.zip
11 Kombinatorické algoritmy Kapitola 11
12 Dynamické programování Kapitola 12
13 Rychlá Fourierova transformace Kapitola 13

Na desáté přednášce se píše test. Test se píše na začátku přednášky, trvá zhruba půl hodiny a obsahuje látku jak z přednášek, tak i ze cvičení. Za vynechaný test je 0 bodů, bez možnosti náhrady.

Hodnocení a zkouška

V předmětu používáme následující hodnocení:

  • Za úlohy na cvičení lze získat až 21 bodů (3 úlohy po 7 bodech)
  • Za semestrální práci lze získat až 14 bodů.
  • Maximální počet bodů, který lze získat za test na přednášce, je 10 bodů (tento test není povinný).
  • Z písemné zkoušky lze získat 45 bodů.
  • U ústní zkoušky je možné dostat 10 bodů.

Zápočet se uděluje při získání alespoň 25 bodů za úlohy na cvičení, semestrální práci a test na přednášce.

Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet a nejméně 20 bodů z písemné zkoušky. Ústní zkouška je povinná. Výsledná známka je pak dána následující tabulkou:

body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
známka F E D C B A

Na zkoušce je dovolen pouze papír a tužka. V testu i u zkoušky je zkoušena znalost látky jak z přednášek, tak i ze cvičení.

Literatura

[1] Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Second Edition, Addison Wesley, 2003.

[2] Georg Hager, Gerhard Wellein: Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers, CRC Press, 2011.

[3] James Reinders, Jim Jeffers: Intel Xeon Phi Coprocessor High-Performance Programming, Newnes, 2013.

 
Groups:
courses/b4m35pag/start.txt · Last modified: 2017/09/07 11:15 by suchap