b3b33kui -- Kybernetika a umělá inteligence

Kontakt: Tomáš Svoboda

Přednášky, Cvičení, Literatura

V programovacích cvičení budeme používat Python, který se studenti naučí v B3B33ALP nebo v B4B33RPH, část úloh věnovaná statistickému strojovému učení s učitelem bude používat Matlab, který se využívá také v paralelně vyučovaném předmetu Automatické řízení a který bude potřeba také v následujícím semestru, v předmětu Optimalizace.

Hodnocení

Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent. Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získa celkem 50 bodů, test-písemka v polovině semestru je za 15 bodů a závěrečná zkouška za 35. Za závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 15 bodů, za samostatné úlohy alespoň 20 bodů. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešené kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněný nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.

ABCDEF
100-9190-8180-7170-6160-5150-0

Cvičení nejsou povinná. Docházku budeme sledovat pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. Malé úlohy a kvízy nebudou nahrazovány. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

různé

courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2018/02/14 11:00 by hoffmmat