a7b36omo -- Objektové modelování

Organizace předmětu

Zimní semestr 2016, přednášky v pondělí od 9:15 v T2:C3-340. Přednáší Karel Richta a Tomáš Černý, cvičí Martin Balík a Jiří Šebek.

Požadavky pro absolvování:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet:

Pro získání zápočtu je nutné:

  • Získat minimálně šest bodů z dvanácti za řešení domácích úkolů. Úkoly jsou uvedeny na stránce předmětu, řešení se odevzdává do repozitářů na gitlab. Pro každý úkol je stanoven termín odevzdání.
  • Včas odevzdané, správné řešení úkolu se hodnotí 2 body. Za úspěšné řešení zpožděné maximálně 5 dnů získáte 1 bod.
  • Uspět v písemném zápočtovém testu, který se bude psát na některé přednášce, pravděpodobně v 10. týdnu.
  • Účast na cvičeních je povinná. Tolerovány budou nejvýše 3 neomluvené absence.

Zkouška:

  • Zkouška bude programovací u počítačů.
  • Na začátku zkoušky se bude psát krátký test, kdo ho splní může jít k programovací části.
  • K účasti na zkoušce je nutné mít zápočet.
  • Zkouška studentů kombinovaného studia bude probíhat za stejných podmínek, jako zkouška studentů prezenčního studia.
 
Groups:
courses/a7b36omo/start.txt · Last modified: 2016/10/06 10:06 by richta