A4B33OPT - Optimalizace, ZS 2016/2017

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Zúročíte zde mnoho věcí, které jste se naučili v dřívějším studiu.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkce jedné proměnné, základy analýzy funkcí více proměnných. Kdo je v tom slabý, zopakujte! Vhodné (ale ne nutné) jsou numerické metody.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Werner, Jan Kybic

Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (šetřete papír, tiskněte dvoustrannou verzi). Skripta jsou v průběhu semestru doplňována a vylepšována, proto vždy tiskněte jen aktuální část. Dále doporučujeme doplňující materiály.

Testy

Na některých přednáškách se píše test. Za celý semestr se píší čtyři testy, a to v těchto dnech:

Test 1 út
Test 2 út
Test 3 út
Test 4 út

Každý test trvá zhruba půl hodiny a obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Test se píše vždy na začátku přednášky. Na testy si prosím noste vlastní volné papíry. Při vypracování jsou povoleny pouze kalkulačky.

Za každý test dostanete max. 10 bodů. Za vynechaný test je 0 bodů, bez možnosti náhrady (kromě vyjímečných okolností jako např. dlouhodobá nemoc). Test s nejnižším bodovým ohodnocením se nepočítá, tedy za semestr dostanete max. 30 bodů. Výsledky testů jsou v odevzdávacím systému.

Hdnocení a zkouška

Předmět se hodnotí takto:

  • za práci na cvičení je max. 30 bodů,
  • za testy na přednáškách je max. 30 bodů,
  • za písemnou zkoušku je max. 40 bodů.

Celkový počet bodů je součtem těchto bodů. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet a nejméně 20 bodů ze zkoušky. Výsledná známka se pak určí podle tabulky

body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
známka F E D C B A

Zkouška je pouze písemná, ústní zkouška není. Na zkoušce je povolena pouze kalkulačka (tedy žádné psané ani tištěné materiály). Vezměte si, prosím, vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - doporučuji, abyste všichni přišli již na první termín. Na zkoušku můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet.

Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z posledního termínu (i když to bude méně než 20 bodů!).

Další informace

Zde se snažíme zodpovědět často kladené dotazy (ČKD).

Učte se kolektivně a používejte diskusní fórum (odkaz nahoře)! Na fóru se ptejte na své problémy při řešení domácích úloh, na nejasnosti v teorii, na nejasnosti při řešení příkladů ze skript. Odpoví vám nejspíše vaši spolužáci a pokud ne, tak učitelé.

 
Groups:
courses/a4b33opt/start.txt · Last modified: 2017/09/19 15:55 by wernetom