Přiřazení plánovacích úloh (1. část) studentům jednotlivých paralelek:

 
Groups:
courses/a3b33kui/cviceni/11_prirazeni_ulohy_3/start.txt · Last modified: 2017/03/01 01:44 by xnovakd1