B4B39HRY - Počítačové hry

Stránky předmětu jsou v přípravě!

doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Přednášející
Ing. David Sedláček, Ph.D.
Cvičící
doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Cvičící
Ing. Roman Janovský
Cvičící

Organizace předmětu

Rozvrh

Přečtěte si Akademická pravidla a řiďte se jimi.

Hodnocení

Bodování

 • 50 b. - body za semestrální práci a její prezentaci
 • 10 b. - písemný test v semestru
 • 40 b. - zkouška

Zápočet a zkouška

 • Podmínkou zápočtu je získání minimálně 30 bodů za řešené úlohy + písemný test.
 • K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 20 bodů.

Celkové hodnocení

Body Známka
90-100 A - výborně
80-89 B - velmi dobře
70-79 C - dobře
60-69 D - uspokojivě
50-59 E - dostatečně
0-49 F - nedostatečně

Literatura

Základní kniha předmětu

 • Jason Gregory. Game Engine Architecture (second edition). CRC Press, 2014.

Game design a historie video her

 • Jesse Schell. The Art of Game Design: A book of lenses. CRC Press, 2008.
 • Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca. Understanding Video Games, 3rd edition. Taylor & Francis, 2016.

Game enginy a technologie

 • David H. Eberly. 3D Game Engine Design: A Practical Approach to Real-Time Computer Graphics (second edition). Morgan Kaufmann, 2007.
 • Ian Millington. Game Physics Engine Development, 2nd edition. CRC Press, 2010.
 • Ian Millington, John Funge. Artificial Intelligence for Games, 2nd edition. CRCR Press, 2009.
 • Robert Nystrom. Game Programming Patterns. Gennever Benning, 2014.

Webové materiály

 
Groups:
courses/b4b39hry/start.txt · Last modified: 2017/09/19 11:48 by sedlad1