A0M33EOA - Evoluční optimalizační algoritmy

Ve školním roce 2016/17 se začal vyučovat reakreditovaný program OI, v němž již není předmět Biologicky inspirované algoritmy (BIA). V BIA se vyučovaly některé důležité koncepty evolučních algoritmů, které bychom nechtěli vynechat. Došlo proto k jejich přesunu do předmětu EOA, čímž se obsah EOA změnil. Během přechodu ze “starého” na “nový” OI se také může stát, že někteří z vás absolvovali BIA ve “starém” programu a následně si zapsali EOA v “novém” programu a že tedy některá témata uslyší podruhé. Za to se vám omlouváme, ale nejde to udělat jinak.

Evoluční algoritmy jsou stochastické optimalizační techniky využívající analogií s přírodní evolucí. Cílem předmětu je seznámit studenty s touto třídou algoritmů, s problémy, na něž mohou narazit při jejich aplikaci, a s metodami jejich řešení. Na přednáškách budou představeny různé varianty evolučních algoritmů a budou ukázány vhodné oblasti pro jejich nasazení. Na cvičeních si studenti vyzkouší implementaci evolučního algoritmu pro řešení složitějších optimalizačních problémů.

Základní informace

Předmět je hodnocen 6 kredity, jeho rozsah je 2+2+6 hodin týdně, tj. předpokládá se 5 až 6 hodin domácí přípravy týdně!

 
Groups:
courses/a0m33eoa/start.txt · Last modified: 2017/08/28 14:50 by xposik