Warning
This page is located in archive.

'OPPA/PRAHA/EU'

Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

courses/a7b39mvr/funding.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)