Warning
This page is located in archive.

Program cvičení

Termíny a úkoly domácích prací

  1. úkol: Vyhledávání pro rešerši na zadané téma a písemné shrnutí rešerše – celkem 10 hodin
  2. úkol: Příprava posteru na základě rešerše – celkem 10 hodin
  3. úkol: odevzdání rešerší (elektronicky) do konce 5. týdne
  4. úkol: odevzdání posterů (elektronicky) do konce 6. týdne
  5. úkol: Příprava prezentace – celkem 20 hodin
  6. úkol: odevzdání prezentace (elektronicky) do konce 9. týdne

  PŘESNÉ DATUM ODEVZDÁNÍ PRACÍ URČÍ VYUČUJÍCÍ

Pokyny k zadání samostatných prací studentů

Pokyny k zadání samostatných prací naleznete zde.

Témata samostatných prací studentů

Témata samostatných prací naleznete zde.

courses/a7b14tev/tutorials/start.txt · Last modified: 2014/12/05 13:06 (external edit)